ANTAYTOLD - Marion's Den

FEEL FREE TO SHOP

Lazada Philippines

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Lazada Philippines
Post Top Ad

Wednesday, September 7, 2016

ANTAYTOLD

ANTAYTOLD
By: Marion KitTunga tunga sa kangitngit
Adunay nag antos sa kapait.
Ug sa dihang imo kining nahagmit
Imo kining giduol ug gipunit
Ug labihang kusuga sa awit
Sa taong nag antos sa kangitngit
Kay siya nahayagan ug dili na magpait.


Sa inyong panag uban puno ug kalauman
Kung imong namatikdan ngitngit, lisod, ug tunokon nga dalan
Kayang agian ala Batman.
Ang lawom nga dagat kayang lunangan nga murag si Aquaman.
Bagyo sa kahanginan kayang lupadan susama ni Superman
Mapabati lamang kanimo ang kalipay
Sa gugmang imong angay maranasan.


Sa imong gamay nga pagtagad ug pagpahalipay
Dako nang hinungdan aron iyang dila magbitay
Ug mga ngabil magngisi nga naglaway
Sama sa iro nga dagway
Kini tungod kay sa tumang kalipay
Nga imong gipadantay sa kinabuhing umay.

Apan ang langit ug yuta panagsa ra magbangga
Hinungdan nga dili na makita ang hinungdan sa pagmugna
Sa relasyong langgam ug isda.


Ikaw iyang kalipay, siya imo nang kaaway
Lisod ihusay ang sitwasyong gatabisay
Sa duha ka kalibutang managlahi ug dagway
Hinaut nga dili ka muabot sa punto nga magmahay
Sa pag punit sa binhi nga gapangita ug kalipay
Aron dili kini niya ikamatay.

Sa imong paglawig sa kinabuhing gabudigdig
adunay mga takna nga ikaw mukirig
ug ikaw makabati ug kakapoy pang mubirig
ug mamiya’g buhi para makita ang kaugalingong hilig.
Apan ayaw kalimot nga ang imong napunit
dulot bukog nimong makig unong sa hingpit.


Diha sa imong kahimtang sa panahong
bation ka ug kahuyang  
sa kinabuhi nimong murag kawang kawang.
Ayaw kalimot nga aduna kay katuwang 
aron ikaw dili matikwang
sa kinabuhing gasagubang sa kinabuhing gatuwang-tuwang
Siya mao ang imong gamayng napunit sa mangitngit nga dapit
andam mugunit ug mupilit sa kinabuhi mong gapait.


Adunay mga panahon nga ikaw gusto nang mubuhi
sa mga kamot nga hugot nga gagakos sa imong kinabuhi
Ayaw gamita ang mata nga sharingan
sa pagtan-aw sa kinatibuk-an
tungod kini gahulagway ug mga ilusyon lamang.
Tan-awa usa siya sama sa byakugan nga mga mata ni Hinata
nga makakita sa kinailadman kung angayan ba kining buhian.

 Susama siya ni Naruto nga  di maantigo
mubuhi sa iyang gitawag nga mga  amigo
Maski kapila  mapakyas ug nasagunto
Padayon nga gahiguma sama sa gitudlo ni Kristo.
Ang imong nahimamat sa mangitngit nga kanto
kanimo tinud-anay nga ga value.


~ THANK YOU ~

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Lazada Philippines

Pages